Community websites in TYPO3

Naleving.net

Naleving.net is een besloten platform voor professionals op het gebied van Werk & Inkomen, gemaakt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De site is bedoeld voor beleidsmedewerkers, klantmanagers, communicatieadviseurs, sociaal rechercheurs, etc.

 

Naleving.net wordt zowel conceptueel als technisch ontwikkeld door Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). Netcoop voert in dit traject de technische regie en adviseert in de planning van het project.

De site combineert een grote hoeveelheid documenten en informatie van het RCF-Kenniscentrum met een community-aanpak. Gebruikers van de website kunnen documenten vanuit de op de site aanwezige 'knowledgebase' koppelen, ordenen en bediscussieren binnen zelf op te richten communities.

Presentatie: Community websites in TYPO3

In juni 2009 heeft Loek Hilgersom een presentatie gegeven over 'Community Websites in TYPO3' op de Nederlandse TYPO3 conferentie: user-group-dag-2009

Natureandpoverty.net

Netcoop werkt sinds januari 2009 met een klein team aan natureandpoverty.net, een 3-talige community website voor natuurbeschermers in ontwikkelingslanden.

 

De website biedt een platform om online kennis en ervaring te delen en zo ook anderen te vinden die, misschien aan de andere kant van de wereld, met dezelfde dingen bezig zijn. De website biedt de mogelijkheid discussies te voeren, documenten te uploaden, nieuwsberichten te plaatsen en eigen groepen (communities) op te richten rondom een bepaald thema of evenement.